BEHANDLING AF PERSONDATA

Behandling af persondata hos Repstock.dk

På denne side er det muligt at finde oplysninger om repstock.dk´s behandling af persondata indsamlet på vores hjemmesider.


Fair og transparent behandling

Vi sikrer fair og transparent databehandling.


God databehandlingsskik repstock.dk overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger også kaldet

Persondataloven fra 01-05-2018


Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Anvendelse af personoplysninger

repstock.dk indsamler ikke persondata om brugerne af vores hjemmesider, og vi har ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner, medmindre andet er angivet på hjemmesiden eller i denne politik.


Såfremt vi behandler persondata om dig, sker dette :

Vi behandler dem på et lovligt grundlag.

Vi anvender de typer oplysninger om dig og til det formål, som fremgår ved registreringen.

Vi anvender alene de persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der fremgår ved registreringen.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata.


Repstock.dk anvender alene persondata til markedsføring efter indhentning af dit samtykke i overensstemmelse med, hvad der fremgår af hjemmesiden og samtykkeerklæringen.


Markedsføring sker på vegne af repstock.dk i overensstemmelse med, hvad der fremgår af hjemmesiden.


Pga. EU’s nye Persondataforordning GDPR – af 25. maj 2018,


Må jeg ikke på mail forholde mig til konkrete sundhedsudfordring og helbredsoplysninger samt spørgsmål derom.

Derfor skal jeg gøre dig opmærksom på, at du selv er dataansvarlig for de oplysninger, du sender på mail til mig, som jeg ikke må svare på. Jeg anbefaler derfor, at du venter med at angive egne helbredsoplysninger til din konsultation her på klinikken.

Således at du ikke på mail sender kopi af journaldata – eks. blodprøver, billeder og/ eller lægelige testsvar – dette medbringes til konsultationen.

Det gennemgår vi på klinikken når vi ses.

Her kan jeg oplyse, at jeg opbevarer personfølsomme data i henhold til lovgivningen om denne ordning, som er forelagt af Datatilsynet.

De oplysninger der registreres og gemmes, vil konkret være oplysning om behandlingstype og varighed samt hvilke specifikke forhold, der er indgået i eller andet der kan være relevante for fremtidige behandlinger.Såfremt persondata behandles på basis af samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Ændringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende og tilhørende politikker. I tilfælde af ændringer retter vi datoen for "sidst opdateret" nederst i en politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.


Udarbejdet d.19-03-2018 af Bente Repstock.